Każdy ruch społeczny pragnący przeobrazić świadomość pozostałych obywateli musi wykazać się szczególnym poświęceniem, nieugiętym parciem naprzód. Ruch narodowy jest środowiskiem, do którego należeć mogą wyłącznie najbardziej zdeterminowane jednostki. Bycie narodowcem oznacza poświęcenie się dla idei,  to ciągła praca nad sobą i twórcze działanie. Członek ruchu powinien wyrażać te wszystkie cnoty, na których opierać się będzie przyszły charakter narodu. Elitarność naszych szeregów musi zatem pozostać niezachwiana.

 

 

 

Wolność

 

Podstawowy cel jaki musi zostać spełniony, by Polska znów odzyskała należne jej miejsce na mapie geopolitycznej świata, jest uwolnienie się spod ucisku międzynarodowej finansjery. Dopiero, gdy opadną łańcuchy i staniemy się panami własnego losu, przyjdzie czas na nadanie krajowi kierunku rozwoju historycznego, ku lepszemu jutru. Sprzeciwiamy się zatem stanowczo wszelkim układom międzypaństwowym typu UE, które pod płaszczykiem "kuszących" haseł, tak naprawdę świadomie niszczą tożsamość i kulturę poszczególnych narodów, by w ten sposób stworzyć nowego człowieka - kosmopolitę wyzbytego tożsamości i wzniosłych uczuć, bezgranicznie pochłoniętego szaleństwem konsumpcjonizmu. Uświadomienie społeczeństwa w zagrożeniach jakie niesie za sobą globalizacja, jest tym samym naszym obowiązkiem, jako patriotów, pokolenia, które pragnie żyć w silnej i suwerennej Polsce. Wolność oznacza również przywrócenie godności polskiemu obywatelowi. Jest jedną z tych wartości, o którą konsekwentnie walczymy – by polska ziemia znów oddychała czystym i nieskazitelnym powietrzem.

 

 

Nacjonalizm

 

Naród nasz potrzebuje walki, potrzebuje ludzi, którzy zapewnią mu przetrwanie. Nic tak nie wyraża postaw patriotycznych, czynnego umiłowania ojczyzny, jak nacjonalizm. Fakt, że hasło to jest tak intensywnie napiętnowane i zohydzane przez demoliberalny system, wydaje się najlepszym dowodem na jego ozdrowieńczą moc dla naszego kraju. Nie ustanawiamy tu żadnej nowej definicji nacjonalizmu. Bycie nim oznaczało zawsze to samo. Jesteśmy nacjonalistami, ponieważ sprawy narodu stawiamy zawsze na pierwszym miejscu, bo w nim upatrujemy nasz cel ostateczny. Jesteśmy nacjonalistami, bo silny kraj może się opierać tylko na silnym narodzie.  Nasza polska tożsamość określa nasze miejsce w świecie jako społeczności świadomej swojego pochodzenia. Społeczeństwo musi nauczyć się myśleć kategoriami narodowymi. Mimo celowej kampanii kłamstwa wymierzonej w nasze środowiska, nie poprzestaniemy w walce o nacjonalistyczną Polskę.

 

 

Solidaryzm społeczny

 

Bycie nacjonalistą oznacza także wrażliwość na ludzką krzywdę oraz chęć budowy zjednoczonego społeczeństwa. Sztuczne i nienaturalne podziały muszą zostać zażegnane. Inteligencja, klasa średnia, chłopi – oni wszyscy muszą nauczyć się nawzajem wspierać, tworzyć wspólnotę, zgodnie kroczącą naprzód. Należy sobie uświadomić, że jeżeli nie pomożemy sobie sami, to nikt nam nie pomoże.

 

 

 

 

 

Translate

   

   

Polecamy

 

 

 

więcej w dziale

LINKI

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank