Bundestag pozbawił NPD subwencji

Bundestag w czwartek (22 czerwca) opowiedział się za zmianą ustawy zasadniczej, która przyczyni się do zakazu przyznawania subwencji wyborczych z federalnego budżetu partiom uznanym za ekstermistyczne. Nowelizacja konstytucji wpłynie m.in. na działalność Narodowodemokratycznej Partii Niemiec. Posłowie rozszerzyli artykuł 21 konstytucji o zastrzeżenie, że partiom, które zwalczają wolnościowo-demokratyczny ustrój Niemiec, chcąc tym samym zlikwidować porządek prawny, z którego czerpią korzyści, nie przysługują fundusze z budżetu państwa. Decyzja w tej sprawie należy do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.

NPD zareagowała na głosowanie ws. nowelizacji ustawy zasadniczej, stwierdzając na swojej stronie internetowej, że „Bundestag niszczy zasadę wolności i demokracji”. Swoje zadowolenie z decyzji Bundestagu wyraził federalny minister sprawiedliwości Heiko Maas, który tuż przed głosowaniem nad zmianą konstytucji oświadczył, że „państwo nie ma obowiązku finansować wrogów demokracji.”, a także została pozytywnie przyjęta przez organizacje żydowskie. „Jest to niedopuszczalne, że partie mogą korzystać z pieniędzy podatników do rozpowszechniania antydemokratycznej, nieludzkiej lub, jak w przypadku NPD, propagandy w stylu narodowego socjalizmu” – powiedział prezes Centralny Rady Żydów w Niemczech Josef Schuster.

Niemieckie władze podejmowały w przeszłości dwukrotnie próby delegalizacji NPD, jednak w obu przypadkach poniosły porażkę. Trybunał Konstytucyjny uznał NPD w styczniu za partię prowadzącą działalność niezgodną z konstytucją, ale nie zgodził się na jej delegalizację.

Translate

   

   

Polecamy

 

 

 

więcej w dziale

LINKI

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank