Słupsk: Protesty przeciwko postawieniu kaplicy na świętej górze Rowokół

Od lat władze gminne Smołdzina ubiegają się o możliwość wybudowania kaplicy na górze Rowokół. Znajdujące się na terenie Słowińskiego Parku Narodowego wzniesienie sięgające 115 m npm pierwotnie było Świętą Górą Słowińców. Badania archeologiczne wykazały istnienie kolistych wałów z IX – XI wieku i paleniska ofiarnego. W XII i XIII wieku wraz z postępującą chrystianizacją na Pomorzu Rowokół zaczęto adaptować na potrzeby nowej religii. Na wzgórzu wzniesiono kaplicę poświęconą św. Mikołajowi, patronowi żeglarzy, w której umieszczono obraz Najświętszej Marii Panny. Miejsce to stało się celem pielgrzymek, jednak wraz z nadejściem Reformacji kult maryjny ustał, a świątynię zburzono.

Pierwsze rozmowy na temat postawienia w tym miejscu nowej kaplicy z poprzednią wójt Smołdzina nic nie dały. Pomysł spodobał się natomiast Arkadiuszowi Walachowi, obecnemu wójtowi gminy, który w kaplicy i pielgrzymach dostrzegł atrakcję turystyczną i możliwość zarobkowania na turystyce pielgrzymkowej. Kaplica miałaby stanąć obok dwudziestometrowej wieży widokowej, a budynek liczyłby około 36 metrów kwadratowych powierzchni. W zeszłym roku zgodę na jej budowę wydał minister środowiska.

Od początku przedsięwzięcie spotyka się z liczną krytyką, a aktywny sprzeciw wyrażają środowiska zrzeszone wokół rodzimowierstwa. Święta Górą Słowińców prócz ingerencji w jej naturalne środowisko, stałaby się bowiem kolejnym miejscem zawłaszczonym przez kler. Niedawno powstała petycja przeciwko budowie kaplicy, z którą prosilibyśmy się przynajmniej zapoznać.

Nie dla budowy kaplicy na górze Rowokół

Według planów władz gminnych Smołdzina kaplica miałaby powstać do końca 2018 roku. Aktualnie trwają badania archeologiczne i w zależności od ich wyniku dostosowywany będzie harmonogram prac budowlanych.

Translate

   

   

Polecamy

 

 

 

więcej w dziale

LINKI

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank